FRANCIA KASTÉLY – I/II.

 

Megjelent gépelt lapokon, szamizdat kiadásban, 19/20 oldal terjedelemben. A kiadás éve ismeretlen.

A mű egy hiánytalan példányának oldalairól készült fotókkal rendelkezem.