FOLYÓIRATOK

Katalógus

 

Miután a szocializmus, s a rendszerváltás pornográf irodalmát a korszak (1948-90) könyvtermésének bemutatásán keresztül már (a rendelkezésemre álló iratanyag mennyisége által megszabottan) részletesen feltártam, elérkezett az ideje, hogy azokat a sajtótermékeket is górcső alá vegyem, melyek lehetőséget adtak a hazai (akár hivatásos, akár amatőr) íróknak arra, hogy erotikus műveiket (novelláikat, elbeszéléseiket) nyomtatásban is viszontlássák. A bőséges magazinkínálatban mindössze két olyan folyóirat akadt, mely a közölt képek nyújtotta vizuális mellett (egyenlő arányban) irodalmi élményben is részesíteni igyekszik az erotikakedvelő közönséget. Az egyik a második magyar alapítású erotikus magazin, az Erato volt, a másik pedig az előbbit éppen egy évvel követő Apolló. A nagy '89/90-es „pornóforradalom” lezajlását követően (stílusosan) pont egyszerre „múltak ki” '91 júliusában [bár utóbbit még abban az évben két szám (november, december) erejéig feltámasztották].

Az Apolló „kistestvéréből”, a csak hat számot megért Play Eros-ból sikerült a teljes lapfolyamot beszereznem. Ez sokkal kevésbé irodalmi jellegű kiadvány, inkább a címadó erotikus társasjáték népszerűsítését szolgálta.

Az első magyar erotikus magazin, az 1985 és '90 között 12 számot megért Szerelem azért nem kerül (legalábbis egyelőre még) bemutatásra, mert csak elvétve közöl prózát (hazai szerzőktől pedig egyáltalán nem), versekben, esszékben ugyanakkor gazdag. (A jelenleg még hiányos gyűjteményem darabjai alul láthatók.)

A Mese felnőtteknek kilóg a sorból, hiszen csak '96-ban indult „hódító útjára”, mégis gyűjtöm, illetve saját oldalt is szentelek neki; elsősorban: mert kimondottan prózairodalmi jellegű folyóiratról van szó, másodsorban: mert 2013-as megszűnéséig (erotikus viszonylatban) kimagaslóan sok, szám szerint 14 évfolyamot ért meg ['08-tól '11-ig (négy éven át) szünetelt]. (Miután a 2000-es, V. évfolyam első négy számához is „volt szerencsém” hozzájutni, s ott a közölt tartalmat illetően drasztikus színvonalesést tapasztaltam, úgy döntöttem, hogy a gyűjtést a lap első négy évfolyamára korlátozom.)

Sajnos, még sem az Apollóból, sem az Eratóból nem rendelkezem teljes kollekcióval, de a hiányzókra éberen vadászom, így remélhetőleg hamarosan már közel hiánytalan jegyzék fogadja majd az idelátogatót.

 

„Sajátos belpolitikai lapként értékelhető a Ludas Matyi, amely mint szatirikus humorlap a bel- és külpolitika minden kérdésével foglalkozott. Bár a közéleti irányultságot, a szelep funkciót a sajtóirányítás mindvégig elvárta tőle, az 1960-as évektől igen jelentős teret nyert a lapban az apolitikus humor, a pesti vicc, a mindennapi bosszúságok kipellengérezése, míg egyre merészebben megrajzolt nőalakjai azt is jelezték, hogy a magyar sajtó szerkezetéből – az Erato 1988-as megjelenéséig – „hiányzott” egy erotikus magazin. (...)”

Forrás: Paál Vince (szerk.): A sajtószabadság története Magyarországon – 1914-1989 (2015)

(Triskin Zakariás, 2018. január 28.)

 

Megjegyzés: Egyedül a folyóiratok borítóit nem mutatom be a honlapon. Ha valaki mégis nagyon kíváncsi egy konkrét lapszám borítójára (címlapjára/hátoldalára), keressen meg e-mailben és én válaszüzenetben szívesen elküldöm neki a kívánt képeket. Ugyanezt, nagyobb mennyiségben, sajnos, már nem áll módomban felajánlani...

RÖVIDÍTÉSEK

 

átd. = átdolgozta

c. = cím(-ű)

e. = eredeti

el. = először

elb. = elbeszélés

évf. = évfolyam

f. = fordító

fej. = fejezet

k. = kiadás

m. = magyar

n. = név

nov. = novella

összev. = összevont

r. = regény

sz. = szerző(-i)

A LEGELSŐ MAGYAR EROTIKUS MAGAZIN