FOLYÓIRATOK

Katalógus

 

Miután a szocializmus, s a rendszerváltás pornográf irodalmát a korszak (1948-90) könyvtermésének bemutatásán keresztül már (a rendelkezésemre álló iratanyag mennyisége által megszabottan) részletesen feltártam, elérkezett az ideje, hogy azokat a sajtótermékeket is górcső alá vegyem, melyek lehetőséget adtak a hazai (akár hivatásos, akár amatőr) íróknak arra, hogy erotikus műveiket (novelláikat, elbeszéléseiket) nyomtatásban is viszontlássák. A bőséges magazinkínálatban mindössze két olyan folyóirat akad, mely a közölt képek nyújtotta vizuális mellett (egyenlő arányban) irodalmi élményben is részesíteni igyekezett az erotikakedvelő közönséget. Az egyik (a második magyar alapítású erotikus magazin) az Erato volt, a másik pedig az előbbit éppen egy évvel követő Apolló. A nagy '89/90-es „pornóforradalom” lezajlását követően (stílusosan) pont egyszerre „múltak ki” '91 júliusában [bár utóbbit még abban az évben két szám (november, december) erejéig feltámasztották].

Az Apolló „kistestvéréből”, a csak hat számot megért Play Eros-ból sikerült a teljes lapfolyamot beszereznem. Ez sokkal kevésbé irodalmi jellegű kiadvány, inkább a címadó erotikus társasjáték népszerűsítését szolgálta.

A '90-ben alapított Vénusz – nagyon praktikusan – egyszerre két népes szubkultúrát (a sci–fi- és az erotika-híveket) is igyekezett megszólítani. A magazin túlnyomórészt novellákat közölt, de film- és könyvszemlék, illetve (elvétve) képregények is jelentek meg benne. Az újság 8 szám után, a '91. áprilisi (II. évf. 2.) lapszámmal „múlt ki”. Saját kollekciómból csak ez az egy, a befejező szám hiányzik.

Az első (modern) magyar erotikus magazin, az 1985 és '90 között 12 számot megért Szerelem azért nem kerül bemutatásra, mert csak elvétve közölt prózát (hazai szerzőktől pedig egyáltalán nem), versekben, esszékben ugyanakkor gazdag.

A Mese felnőtteknek kilóg a sorból, hiszen csak '96-ban indult „hódító útjára”, mégis gyűjtöm, illetve saját oldalt is szentelek neki; elsősorban: mert kimondottan prózairodalmi jellegű folyóiratról van szó, másodsorban: mert 2013-as megszűnéséig (erotikus viszonylatban) kimagaslóan sok, szám szerint 14 évfolyamot ért meg ['08-tól '11-ig (négy éven át) szünetelt]. (Miután a 2000-es, V. évfolyam első négy számához is „volt szerencsém” hozzájutni, s ott a közölt tartalmat illetően drasztikus színvonalesést tapasztaltam, úgy döntöttem, hogy a gyűjtést a lap első négy évfolyamára korlátozom.)

Sajnos, az Apollóból még nem rendelkezem teljes kollekcióval, de a hiányzókra éberen vadászom, így remélhetőleg hamarosan már közel hiánytalan jegyzék fogadja majd az idelátogatót.

 

„Sajátos belpolitikai lapként értékelhető a Ludas Matyi, amely mint szatirikus humorlap a bel- és külpolitika minden kérdésével foglalkozott. Bár a közéleti irányultságot, a szelep funkciót a sajtóirányítás mindvégig elvárta tőle, az 1960-as évektől igen jelentős teret nyert a lapban az apolitikus humor, a pesti vicc, a mindennapi bosszúságok kipellengérezése, míg egyre merészebben megrajzolt nőalakjai azt is jelezték, hogy a magyar sajtó szerkezetéből – az Erato 1988-as megjelenéséig – „hiányzott” egy erotikus magazin. (...)”

Forrás: Paál Vince (szerk.): A sajtószabadság története Magyarországon – 1914-1989 (2015)

 

* * * * *

 

Vénusz – Tudományos-fantasztikus magazin

A Vénusz magazin 1990-ben, a Szűcs Róbert által alapított Vénusz Kft. által jelent meg először. Igencsak látványos volt kívül-belül, s abban különbözött a többi, hasonló jellegű újságtól, hogy a fantasztikumban is az erotikára helyezte a hangsúlyt. A Vénusz magazinban rendszeresen jelentek meg színes képekkel ellátott mozi- és videóismertetők sci-fi filmekről. Neves sci-fi szerzők jeles novellái is folyamatosan jelen voltak. A képregények sem hiányoztak, sok-sok illusztráció, poszter, természetesen az erotikát helyezve a középpontba. Mindezek mellett több mindent megtudhattunk a sci-fi történelemből, hírek és érdekességek, tanulmányok, valamint ufókról szóló anyagok is megjelentek. Híres művészek képei is láthatóak voltak, mint például Boris Vallejo vagy Syd Mead. Az  1990 -es év végén a 6. és 7. szám egyben jelent meg, extra kiadásként. A lapterjesztés változásai a Vénuszra is hatással voltak, így az volt az utolsó megjelenése a régi formájában. 1991-ben létrehozták az Új Vénusz Kft.-t (amely könyveket is kiadott, de később megszüntették), s lehetőség nyílt az újság folytatására. Az Új Vénusz 1991 márciusában jelent meg, hosszabb volt az eredetinél (64 oldal), de csak 2 lapszámot ért meg.”

Forrás: Eyn: Magyar sci-fi és fantasy magazinok a 90-es években (2016. március 1.)

 

Megjegyzés: Egyedül a folyóiratok borítóit nem mutatom be a honlapon. Ha valaki mégis nagyon kíváncsi egy konkrét lapszám borítójára (címlapjára/hátoldalára), keressen meg e-mailben és én válaszüzenetben szívesen elküldöm neki a kívánt képeket. Ugyanezt, nagyobb mennyiségben, sajnos, már nem áll módomban felajánlani...

RÖVIDÍTÉSEK

 

átd. = átdolgozta

c. = cím(-ű)

e. = eredeti

el. = először

elb. = elbeszélés

évf. = évfolyam

f. = fordító

fej. = fejezet

k. = kiadás

m. = magyar

n. = név

nov. = novella

összev. = összevont

r. = regény

sz. = szerző(-i)