GÁBOR HÁZASSÁGA

 

Megjelent stencilezett lapokon, szamizdat kiadásban. A terjedelem és a kiadás éve ismeretlen.

A mű egy hiánytalan példányának digitális másolatával (.pdf) rendelkezem, melyet az (azóta megsemmisült) eredetiről mentorom, Németh Árpád gépelt, s bocsátott később a rendelkezésemre. Nagylelkűségét ezúton is szeretném megköszönni, hiszen a kiadvány ma már jobbára beszerezhetetlen! Az említett elektronikus dokumentum 15 oldal terjedelmű (az elsőről készült képet lásd lent).

ÚJRAGÉPELT VÁLTOZAT

Tételek: 1 - 1 ból 1