KÖNYVEK

 

A honlapon a szocialista ideológia által elszántan üldözött szamizdat kiadványokat, valamint a rendszerváltás dömpingszerű erotikus és pornográf könyvtermését szüretelem le, hazai szerzőktől, a saját gyűjteményem bemutatásán keresztül. Ezen nyomdatermékek túlnyomó részéből a vidámbarakk-korszak élethű rajza bontakozik ki előttünk.

Érdekességképpen bemutatom még a XX. század első felének két notórius íróját, Ujhelyi Nándort és gróf Zichy Tivadart, akik erkölcstelennek bélyegzett műveik okán híresültek el, s bíróság előtt kellett, hogy feleljenek „irodalmi szeméremsértéseikért”. Ugyancsak megemlékezek a korszak két női szerzőjéről, Barra Erzsébetről és Gyenes Rózsáról, akik – férfiakat megszégyenítő módon – rámerészkedtek az erotika ingoványos talajára és nem is vesztek oda, remek regényeket írtak a témában.

A két világháború közti időszakban, névtelenül vagy álnéven, magánúton, kis példányszámban megjelentetett, szűk körben terjesztett bibliofil kiadások némelyikének szöveganyagából 1990-ben több nívótlan, silány kivitelű kiadvány is megjelent (főleg a Balogh László-féle Nagyvilági nő emlékiratai sorozatban).

Szándékosan nem tartok horrort* [Nemere István: Suttogó bokrok, Czére Béla Charlotte de Perella márkinőként írt regényei, a Szafári – Horror-szex című képregény**, valamint a Rémregény sorozat (illetve annak „utódja”, a Borzadály)] és sci-fit* [Dei Erzsébet Elis Deiként írt Csapda Eros-nak című műve (valamint ismeretlen szerző Henry Whitecrow-ként jegyzett Eldobható örömlányok-ja)], a megannyi riport-***, dokumentum-*** és verseskötet, továbbá felvilágosító irodalom (nem is hoznék példákat) szintén kívül esik az érdeklődésemen.

A '88/89 táján indult temérdek szexlapban számtalan erotikus/pornográf írás látott napvilágot. Jellemzően novellák, de akadtak elbeszélések és elvétve még regények is! Utóbbi két műfaj reprezentánsait – értelemszerűen – folytatásokban közölték az újságok. Mivel irodalmunk egy feltérképezetlen területéről beszélünk, egy szürke foltról a magyar erotikus bibliográfián, az ilyetén publikált művek katalogizálásával járó feladat az én időbeni (és anyagi) lehetőségeimet már jócskán meghaladja.

A gyűjtés során, az évek alatt „sikerült” belefutnom számos olyan kiadványba (főleg könyvbe), melyek a borítótáblák alatt már semminemű erotikus mondandót nem hordoznak. Ezek esetében a szex, mint tartalmi elem teljes mértékben ki is merül a hivalkodó borítóképben, a hatásvadász címben (vagy alcímben), a körmönfont fülszövegben, vagy éppen a (nem is létező) korhatáros tartalomra vonatkozó figyelmeztetésben. Mivel szükségtelennek érzem, hogy ennek a keserű tapasztalatnak mások is forintban fizessék meg az árát, adok némi iránymutatást, hogy melyek azok a nyomdatermékek, amiknek csak az olvasásukat követően általam rájuk kimondott szitkok szexuális jellege kölcsönzött némi erotikát.

A meztelen igazság az, hogy 1989 előtt nem jelenhetett (és nem is jelent) meg semmilyen valóban erotikus, konkrét szexuális tevékenységet ábrázoló irodalmi kiadvány Magyarországon! Egyedüli kivétel a '88-as Halál a vörös szalonban volt, Czére Bélától. Az összes többivel idő- és (főleg) pénzpocséklás megpróbálkozni! Számtalan krimifüzet jelent meg pucér nőket ábrázoló borítóval, különféle kiadóknál (főleg a Népszava 13 Ft sorozatára gondolok), de mind színtiszta bűnügyi történet, ami lehet kellemes olvasmány a krimikedvelők számára, azonban ez a honlap egy erotikus-irodalomtörténeti projekt. Mind Benamy Sándor, mind Siklósi Pál (utóbbi y-nal is) próbálta becsapni az olvasókat (kvázi) magánkiadásban megjelentetett novelláival, regényeivel, s mivel akkoriban még nem létezett fogyasztóvédelem, ezt büntetlenül tehették. Tekintve a keresletet, a korszak felfoghatatlan méretű felvevőpiacát, kissé talán etikátlan tevékenységük nyilván komoly anyagi hasznot hajtott (bár előbbi, '89-ben bekövetkezett, sajnálatos halála okán, nem élvezhette sokáig). Megemlíthetem még Vágó Zsuzsanna Sir Arthur Pynch-ként a Babitsnál publikált Hölgy a kerekasztalon – Középkori erotika vérrel és mágiával című „tréfáját”, valamint Onagy Zoltán Balladák lányai című, az Eötvös által kibocsátott novelláskötetét is. A lista szinte végtelen, de én nem szeretnék több teret szentelni ezen kiadványoknak. Az általam jelenleg ismert rendszerváltáskori hivatalos, magyar erotikus próza mind szerepeltetve van a weboldalon, a könyvek között.

* Ebben a műfaji környezetben idegennek érzem a középpontba helyezett szexualitást.

** Írta, W.G. Hogan szerzői álnéven: Gáti Kovács István (rajzolta, J. Hammer művészi álnéven: Kovács József).

*** Jellemzően a hazai prostitúcióval (intézményével, szereplőivel stb.) foglakozó munkák voltak.